รับทำบัญชีรายปี เริ่มต้น 6,000 บาท

รับทำบัญชีรายปี

รายละเอียดการจัดทำ ประกอบด้วย

  •  จัดทำบัญชีตามเอกสารของลูกค้าตอนสิ้นปี
  •  จัดทำงบการเงินสิ้นปี
  •  จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และยื่นงบการเงิน

 

ราคาทั้งปี เริ่มต้น  6,000  บาท


  • images77.jpg
    รับทำบัญชีรายเดือน รายละเอียดที่จัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีจากเอกสารของลูกค้า ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำประกันสังคม จัดทำงบการเงินรายเดือน จัดทำงบการเงินครึ่งปี แล...
Visitors: 9,727