รับทำบัญชีรายเดือน เริ่มต้น 1,000 บาท

รับทำบัญชีรายเดือน

รายละเอียดที่จัดทำ ประกอบด้วย

  •  จัดทำบัญชีจากเอกสารของลูกค้า
  •  ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  •  จัดทำประกันสังคม
  •  จัดทำงบการเงินรายเดือน
  •  จัดทำงบการเงินครึ่งปี และเต็มปีเพื่อส่ง ภ.ง.ด. 51 , 50

 

ราคา  เริ่มต้น  1,000 - 2,000  บาท 


  • images77.jpg
    รับทำบัญชีรายปี รายละเอียดการจัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีตามเอกสารของลูกค้าตอนสิ้นปี จัดทำงบการเงินสิ้นปี จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และยื่นงบการเงิน ราคาทั้งปี เริ่มต้น 6,000 บาท
Visitors: 8,824