บริการรับทำบัญชี


  • images77.jpg
    รับทำบัญชีรายเดือน รายละเอียดที่จัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีจากเอกสารของลูกค้า ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำประกันสังคม จัดทำงบการเงินรายเดือน จัดทำงบการเงินครึ่งปี แล...

  • images77.jpg
    รับทำบัญชีรายปี รายละเอียดการจัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีตามเอกสารของลูกค้าตอนสิ้นปี จัดทำงบการเงินสิ้นปี จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และยื่นงบการเงิน ราคาทั้งปี เริ่มต้น 6,000 บาท
Visitors: 8,820