บัญชีเชียงราย  บริการรับทำบัญชี ภาษี ประกันสังคม จดทะเบียนธุรกิจต่าง ๆ  และปรึกษาปัญหาธุรกิจ

สำนักงาน เจ. เจ. การบัญชีและธุรกิจ เป็นสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงราย   จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีและภาษี  รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โดยรองรับแนวโน้มของธุรกิจขนาดเล็กที่ค่อนข้างใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการบริการทางด้านบัญชี และภาษี ที่มีคุณภาพ ในราคาที่ ไม่แพงจนเกินไป โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ในตัวของผู้ก่อตั้งเป็นตัวจักรสำคัญในการให้บริการโดยยึดหลักอุดมการณ์ที่ว่า “ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน เน้นงานคุณภาพ ในราคายุติธรรม” 

  • images77.jpg
   รับทำบัญชีรายเดือน รายละเอียดที่จัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีจากเอกสารของลูกค้า ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดทำประกันสังคม จัดทำงบการเงินรายเดือน จัดทำงบการเงินครึ่งปี แล...
  • images77.jpg
   รับทำบัญชีรายปี รายละเอียดการจัดทำ ประกอบด้วย จัดทำบัญชีตามเอกสารของลูกค้าตอนสิ้นปี จัดทำงบการเงินสิ้นปี จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 50 และยื่นงบการเงิน ราคาทั้งปี เริ่มต้น 6,000 บาท
  • imagesCAMQ6CKF.jpg
   จดทะเบียนบริษัท เพียง 4,500บาท ให้คำปรึกษาตั้งแต่จัดตั้ง และหลังจดทะเบียน ฟรี ตราประทับ (ราคายังไม่รวมค่าธรรมเนียมจ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน เพียง 2,500 บาท ...
  • imagesCAMQ6CKF.jpg
   จดทะเบียนพาณิชย์ ทุกรูปแบบ เช่น เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี อื่น ๆ
  • imagesCAL2RJV1.jpg
   วิสัยทัศน์ (Vision) เราจะเป็นสำนักงานที่เน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า บริการที่มีคุณภาพ (Served Customers need with Quality & Service mind) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้...

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 7,761